Welsh Milk

English

Bwrdd y cyfarwyddwyr

Mae ein cyfarwyddwyr ni yn ffermwyr llaeth, ac yn gweithio ar gyfer dyfodol y diwydiant llaeth lleol.

Maen nhw’n chwilio am y pris gorau posib i’r ffermwr, ac mae ganddynt brofiad helaeth o redeg ffermydd llaeth llwyddiannus.


James Davies Jaci Evans
Huw Thomas Jaci Evans
Rheolwr Masnachol Rheolwr Masnachol

Gan weithio gyda’r gweithlu swyddfa, mae’r cyfarwyddwyr yn deall yr angen i fod yn rhagweithiol er mwyn sicrhau ein bod ni bob amser yn chwilio am y pris gorau i’n llaeth ni.

Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn cael ei ethol gan y ffermwyr sy’n aelodau o'r cwmni Llaeth Cymreig, gyda’r cyfarwyddwyr yn atebol i’r aelodau.

Ni’n gweithio ar gyfer dyfodol ffermwyr Llaeth Cymreig – am ein bod ni hefyd yn ffermwyr Llaeth Cymreig.

 

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Sun 20 Jan 2019 23:19:08