Welsh Milk

Cymraeg

Llaeth Cymreig

Cafodd cwmni cydweithredol Llaeth Cymreig ei sefydlu yn 2000 gan 6 ffermwr llaeth. Erbyn 2012 roedd oddeutu 100 o aelodau, gyda’r elw yn cael ei rannu rhwng ein ffermwyr llaeth yn Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro.

Yn eiddo i’w aelodau, mae Llaeth Cymreig yn darparu llaeth lleol i gyflenwyr lleol a chenedlaethol. Ein bwriad yw cael y ddêl orau posib i’n ffermwyr mewn marchnad gystadleuol.

Wedi ei leoli yng nghalon Ceredigion, mae gan gwmni Llaeth Cymreig feddylfryd teuluol, gyda’r tri cyfarwyddwr yn godro gwartheg eu hunain yn ardal Llandysul. Mae ein gwartheg ni yn crwydro bryniau gwyrdd a phorfeydd maethlon ein ‘tair sir,’ yn cynhyrchu llaeth lleol blasus ffres Cymreig.

Trwy fuddsoddi yn y technolegau cludiant a throsglwyddo diweddaraf, rydym ni’n dangos ein brwdfrydedd ni i sicrhau dyfodol ffermwyr lleol, a’n ymroddiad ni i effeithlonrwydd a chynaladwyaeth.

Tancyrs Llaeth Cymreig wedi parcio am y noson.
Tancyrs Llaeth Cymreig wedi parcio am y noson.

Ar Gyfer Ein Haelodau

Wedi’i reoli gan yr aelodau, er lles yr aelodau. Ein ffocws ni yw’r ffermwr llaeth.

Rydym ni’n anelu i fod yn glir ac yn dryloyw yn ein gweithgareddau gydag aelodau. Ein nod ni yw sicrhau dyfodol buddiol a chynaliadwy i gynhyrchwyr llaeth. Mae’n gallu bod yn anodd i’r ffermwr llaeth gynllunio i’r dyfodol. Rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd i fuddsoddi yn y dyfodol, ar gyfer ein haelodau. Trwy gadw ein costau a gorbenion yn isel rydym ni’n gallu rhoi’r elw yn ôl i’r ffermwr.

Rydym ni’n gwneud hyn heb gyfyngu ar safon uchel y gwasanaeth i’r ffermwyr na’r cwsmeriaid llaeth.

Llaeth Cymreig – ’na Beth Ni’n Neud

Beth ni’n cynnig i aelodau

 

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Sun 20 Jan 2019 23:01:35