Welsh Milk

English

Ein Cwsmeriaid Llaeth

Mae ein Llaeth Cymreig yn mynd i gwmnïau prosesu mawr a bach, gan gynnwys cawsiau lleol sy’n ennill gwobrau.

Aiff cynnyrch Llaeth Cymreig i gwmnïau prosesu lleol a chenedlaethol, i’w werthu ar ffurf hylifol neu i’r diwydiant llaeth ehangach.

Mae hufenfa leol yn potelu a dosbarthu ein llaeth lleol ffres trwy Orllewin Cymru, ac rydym ni’n falch iawn i weithio gyda chwmnïau prosesu bwyd lleol.

Ein Cwsmeriaid Llaeth

Ni’n deall fod gwahanol ofynion gan wahanol gwsmeriaid. Ni’n gweithio gyda’n cwsmeriaid llaeth i gynnal gwasanaeth a chynnyrch o safon uchel.

Ni’n cynnig gwasanaeth cyfeillgar a phersonol, ac yn cynnal perthynas weithiol dda gyda chwsmeriaid llaeth. Rydym ni’n darparu cyflenwad effeithlon a phroffesiynol o laeth, yn manteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf, ac yn cadw ein gorbenion yn isel.

Rydym ni bob amser yn barod i gyfarfod darpar gwsmeriaid newydd ar gyfer ein Llaeth Cymreig ffres lleol.

Cysylltwch gyda ni i weld pa mor gystadleuol mae ein prisiau ni.

 

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Sun 20 Jan 2019 23:46:17