Welsh Milk

English

Pwysigrwydd Llaeth yn y Diet

Heb os mae Cynnyrch Llaeth yn gallu chwarae rhan bwysig mewn diet iach

Mae llaeth a chynnyrch llaeth yn darparu 15 maethyn angenrheidiol ar gyfer tyfiant iach ac ar gyfer cefnogi iachusrwydd. Mae llaeth a chynnyrch llaeth yn cynnig modd hawdd a chyflym i ddarparu’r maethynnau yma i’r diet gyda nifer gymharol fechan o galorïau.

Pwysigrwydd Llaeth yn y Diet

Mae llaeth, caws ac iogwrt yn gyfoethog yn y maethynnau beunyddiol yma:

  • Calsiwm – er mwyn dannedd ac esgyrn iach.
  • Ffosfforws - i ryddhau egni.
  • Magnesiwm – pweru’r cyhyrau
  • Protein – er mwyn tyfu ac adnewyddu.
  • Fitamin B12 – er mwyn cynhyrchu celloedd iach.
  • Fitamin A – ar gyfer llygaid ac imiwnedd iach
  • Sinc – i’r imiwnedd
  • Ribofflafin – croen iach
  • Ffolad – er mwyn cynhyrchu celloedd iach
  • Fitamin C – er mwyn cynhyrchu meinweoedd cysylltu iach

Ceir hefyd Casein, protein a geir mewn llaeth yn unig, sy’n cynnwys yr holl asidau amino angenrheidiol, sef sylfaen adeiladu'r cyhyrau.

Gall un gwydraid o laeth yn unig wneud cyfraniad gwerthfawr i’r argymhellion mewnbwn dyddiol ar ran nifer o faethynnau i bobl o bob oedran.

Mae’r maethynnau mewn llaeth yn ei wneud yn un o’r bwydydd mwyaf buddiol yn natur.

 

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Sun 20 Jan 2019 23:50:16