Welsh Milk

English

Ein Dyfodol

Mae Llaeth Cymreig yn parhau i dyfu yn gynaliadwy, heb dyfu er mwyn tyfiant yn unig. Caiff ein datblygiad fel cwmni ei reoli er lles ein aelodau.

Ni’n gweithio’n galed er mwyn i ffermwyr llaeth Gorllewin Cymru allu cael pris teg am eu llaeth, a hefyd sicrhau prisiau cystadleuol i’n cwsmeriaid llaeth.

Mae ffermwyr llaeth yn dysgu'n ifanc mewn busnes teuluol.
Mae ffermwyr llaeth yn dysgu'n ifanc mewn busnes teuluol.

Ni’n annog ac yn cefnogi ffermwyr llaeth ifanc, sy’n cynnal ac yn adnewyddu ein ffermydd traddodiadol teuluol. Am genedlaethau, mae’r ffermydd llaeth wedi chwarae rhan ganolog mewn cymunedau gwledig.

Bwriad Llaeth Cymreig yw sicrhau dyfodol buddiol a chynaliadwy ar gyfer yr aelodau i gyd ac i osod sylfaen cryf i gynhyrchwyr llaeth lleol a chwmnïau cynnyrch llaeth y dyfodol.

Bu ffermwyr llaeth Gorllewin Cymru yn cynhyrchu llaeth iachus lleol am genedlaethau - mewn byd cyfoes ry’n ni’n cynllunio ar gyfer cenedlaethau o ffermwyr llaeth ifanc y dyfodol.

Gyda’n gilydd ni’n gryfach ac yn adeiladu i’r dyfodol – na beth ni’n neud!

 

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Sun 20 Jan 2019 23:51:20