Welsh Milk

English

Hanes y Cwmni

Yn hytrach nag anelu am dwf cyflym mae Llaeth Cymreig yn canolbwyntio ar sicrhau parhad a chynaladwyaeth y cwmni er lles yr aelodau. Yr hyn sy’n bwysig i ni yw gwireddu gofynion y ffermwyr rydym ni’n eu cynrychioli.

Mae hynny’n golygu y bydd angen i unrhyw ddarpar aelod newydd o gwmni Llaeth Cymreig gyd-fynd gyda meddylfryd cynaliadwy'r cwmni. Ni’n gweithio er lles y ffermwyr, ac ar gyfer dyfodol cynhyrchwyr llaeth lleol Cymreig.

The Llaeth Cymreig tankers parked up for the night

Mae Llaeth Cymreig yn cyflogi gyrwyr lleol ar gyfer ein tancyrs llaeth. Ni’n cynnig gwasanaeth cludiant a throsglwyddo dibynadwy a chystadleuol, yn buddsoddi yn ein cludiant, a thechnoleg trosglwyddo llaeth cyflym ac effeithlon.

Fel cyswllt lleol i’r cwmnïau llaeth, rydym yn arbed costau ac yn lleihau llygredd cludiant.
Ni’n gweithio i safon uchel o effeithlonrwydd a chynaladwyaeth - ein nod yw cael y llaeth i’r farchnad am y pris gorau sydd ar gael i’r ffermwr.

Mae’r arbedion yma’n mynd yn ôl i’r ffermwr - yn buddsoddi yn nyfodol ein cynhyrchwyr llaeth lleol.

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Mon 21 Jan 2019 00:17:19