Welsh Milk

English

Llaeth Cymreig Na Beth Ni'n Neud!

Y ffermwyr sy’n cynhyrchu ein llaeth yw perchnogion cwmni Llaeth Cymreig. Fel cwmni cydweithredol, mae’r cwmni wedi canolbwyntio ar dwf cyfrifol, gan weithio i wella effeithlonrwydd ein darpariaeth a sicrhau mwy o elw i’r ffermwr llaeth.

Teuluoedd sy’n rhedeg nifer o’n ffermydd ni, ac mae cynaladwyaeth y diwydiant cynnyrch llaeth lleol yn y dyfodol yn brif ystyriaeth i ni.

Ni’n casglu’r llaeth o’r ffermydd yn ein tancyrs, ac yn cydweithio gyda chyflenwyr a chludwyr, i sicrhau system dosbarthu effeithlon i laeth Cymraeg iachus. Caiff y llaeth ei ddosbarthu i gwmnïau llaeth a chwmnïau prosesu llaeth lleol a chenedlaethol.

Mae ein llaeth a hufen yn cael ei ddosbarthu trwy Orllewin Cymru gan hufenfeydd lleol.

Mae ein gwartheg yn pori bryniau a chaeau Gorllewin Cymru.
Mae ein gwartheg yn pori bryniau a chaeau Gorllewin Cymru.

Cyfaill i'r Fferm Deuluol

Gwasanaeth dibynadwy gyda meddylfryd teuluol - dyna sydd wrth wraidd cwmni Llaeth Cymreig. Mae ein cwsmeriaid llaeth a hufen angen gwasanaeth dibynadwy a chystadleuol. Beth ni’n ei wneud yw cydlynu rhwng y ffarmwr a’r cwsmer llaeth, yn sicrhau fod ein mudiad ffermwyr cydweithredol yn derbyn y pris gorau i’r cynnyrch i bob un o’n ffermwyr ni.

Rydym ni bob tro yn barod i glywed gan gwsmeriaid newydd sydd am gael llaeth ffres Cymreig o ffermydd Cymreig lleol.

Os ydych chi’n ffermwr llaeth yn y tair sir a hoffech wybod mwy am ymuno gyda ni, cysylltwch gyda ni.

 

Llaeth Cymreig Cyfyngedig, Nantegryd, Capel Dewi, Llandysul, SA44 4RD
Tel: 01559 363224
welshmilk.co.uk
Sun 20 Jan 2019 23:50:31